sobota, 5 kwietnia 2014

Podwójna diagnoza

Samo uzależnienie jest ogromnym wyzwaniem dla chorego. Dotychczasowe metody leczenia zależności charakteryzowały się niska skutecznością. Jednak gdy pada rozpoznanie "podwójna diagnoza", problem terapeutyczny komplikuje się znacznie.

O podwójnej diagnozie mówimy gdy u pacjenta są zdiagnozowane: uzależnienie od substancji psychoaktywnych i inne zaburzenia psychiczne, zazwyczaj typu psychotycznego lub zaburzenia afektywne. I trzeba tu podkreślić, że występowanie objawów psychozy lub depresji nie może być jednoznacznie związane z przyjmowanymi substancjami odurzającymi, jak np. w przypadku halucynozy alkoholowej, Zespołu Otella, depresji w przebiegu uzależnienia.

Prawidłową diagnozę może postawić praktycznie tylko lekarz psychiatra. Trzeba tu nadmienić, że w niektórych przypadkach problemy diagnostyczne wymagają sporego doświadczenie od badającego i dobrej znajomości psychopatologii. epidemiologia mówi nam, że współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnień nie jest rzadkie, częstość występowania zaburzeń psychicznych u pacjentów uzależnionych sięga kilkudziesięciu procent. Wśród pacjentów z rozpoznaną chorobą psychiczną najczęściej na uzależnienie chorują osoby z rozpoznaną Chorobą Afektywną Dwubiegunową.

Leczenie PD(podwójnej diagnozy) obejmuje jednoczesne terapie obu schorzeń. Za najskuteczniejsze dziś uważa się oddziaływania farmakologiczne połączone z oddziaływaniem psychospołecznym.
Okazuje się, że stosowanie niezbędnej do uzyskania poprawy psychofarmakologii prowadzi do poprawy stanu psychicznego pacjenta, ustąpienia objawów psychotycznych, depresyjnych, równocześnie często ogranicza częstość i ilości przyjmowania substancji psychoaktywnych. Dzisiejsza medycyna posiada już skuteczne i dobrze tolerowane leki służące do terapii w/w schorzeń.
Program oddziaływań psychospołecznych powinien skupić się na psychoedukacji, metodach poznawczo-behawioralnych. Udowodniono, że klasyczna psychoterapia nie ma skuteczności w leczeniu zarówno uzależnień jak i chorób psychicznych.

Jak szukać pomocy dla pacjentów z podwójną diagnozą?
Niestety w naszym kraju brak takiego systemu. Istnieje kilka oddziałów z podobno działającym programem dla pacjentów z PD. Jednak każdy z nich ma swoją specyfikę. Większość długoterminowych ośrodków nie prowadzi detoksykacji, więc nie przyjmie pacjentów w ciągu lub świeżo po nim. Nie przyjmują one również pacjentów z aktywną psychozą lub objawami depresji. Oddziały psychiatryczne z pod-ofertą dla PD nie prowadzą zajęć terapeutycznych, ograniczają się do leczenia "objawów ostrych". Wśród ofert placówek prywatnych udało nam się znaleźć jedynie jedną placówkę oferującą pomoc w warunkach stacjonarnych, dane kontaktowe podajemy w źródle.


 powstał na podstawie:  http://medox.org.pl/podwojna-diagnoza.html